Swami Shivananda Higher Secondary School Annual Day & Hostel Day Celebration 2019

Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Swami Shivananda Higher Secondary School Annual Day & Hostel Day Celebration 2019